Vanaf augustus 2013 worden wij DV zogenaamde huisouders bij Bourofaye Christian School in Senegal. Bourofaye Christian School (BCS) is een kostschool voor kinderen van zendelingen. Deze zendelingen kunnen in of rondom Senegal werken. Hun kinderen verblijven op deze kostschool gedurende een (school)periode. De kinderen zijn verdeeld in drie leeftijdsgroepen. Wij zullen huisouder worden op een van die groepen.

 

We ervaren het als een grote zegen dat wij dit belangrijke werk mogen doen. Kinderen van andere zendelingen worden aan ons toevertrouwd. We mogen hen voor een groot deel begeleiden in hun ontwikkeling, zowel psychisch, emotioneel, sociaal en geestelijk.

We danken God dat Hij ons hiervoor wil gebruiken.